ESF (Europees Sociaal Fonds)

Arcadia Project

Binnen OBC loopt er van 1 februari 2019 tot 31 juli 2020 een ESF-project met de naam Arcadia. ESF (Europees Sociaal Fonds) geeft ons financiële steun om het dossier uit te voeren (€ 32.000 vanuit ESF en 48.000 vanuit VCF). Het Arcadiaproject zal ons begeleiden om de organisatie aan te passen aan de nieuwe context nu OBC, na de afsplitsing van Proviron, als afzonderlijke entiteit functioneert. Bedoeling is om na te gaan hoe medewerkers meer kunnen bijdragen aan de werking. Daarnaast onderzoeken we welke verbeteringen we kunnen aanbrengen aan de structuur en de manier van werken.

We voeren hiertoe een procesanalyse uit die moet leiden tot een organisatiekanteling in de richting van zelfsturende teams.